Home

Argumenterande text om modersmål

Modersmål viktigt för nytt språk Utredande text

Så jag har tänkt mig att skriva om modersmål i Sverige för de som har kommit från andra länder. --- 2. Resultat: I sin artikel Modersmål viktigt för nytt språk, (Sveriges radio den 26 februari 2010), skriver Lasse Edfast om modersmål och hur det är viktigt att barn lär sig sitt modersmål Om du vill lösa korsord och även få tillgång till e-tidningen, Bättre svenska med modersmål i skolan. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna Huruvida modersmålet får, eller snarare bör, användas i klassrummet ska alltså avgöras av situationen. För om eleverna tillåts diskutera en uppgift med varandra, eller förklara en lösning för en klasskamrat på modersmålet, kan detta leda till ökad förståelse och därmed högre kunskaper inom ämnet MODERSMÅL - KRITISKT Att lära om ett innehåll och hantera det språkligt Eleverna går ut ur texten och skriver en självständig argumenterande text om bruna björnarnas situation i Rumänien med utg... Arbetsområde: MODERSMÅL - KRITISKT TEXTARBETE. Antal moment: 1

Modersmålet är av avgörande betydelse för den kulturella och personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. 4. Forskning visar att elever snabbare lär sig svenska om de får fortsätta att utveckla sitt modersmål så att detta inte stannar på en barnslig nivå och endast räcker till att kommunicera de mest vardagliga ämnena SD motionerar flitigt om att avskaffa modersmålsundervisningen. Varje år sedan 2011 har SD valt att motionera om just detta. SD:s argument är att den hindrar inlärningen av det svenska språket. I motionen Modersmålsundervisning Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD) saxar vi följande Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Nu finns kunskapen om modersmålets betydelse som år 1997 byter namn till modersmål

Bättre svenska med modersmål i skolan G

Debatt: Låt modersmålen ta plats i svenska klassrum

Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden Hej jag har en uppgift i svenska 2 där jag ska föra ett argumenterande tal om ett kunskarav i svenska 2 och varför det behövs. Kunskaravet lyder Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden Att vara tvåspråkig har flera kognitiva fördelar, visar forskningen. Anna Flyman Mattsson, som forskar i språk vid Lunds universtiet menar att man därför borde fokusera på att göra alla. Hej! Här kommer en text om Corona-viruset som min elev Ahmad Bablli har skrivit. Jag tycker att den är tänkvärd och delar därför med mig av den efter medgivande såklart. Dolda fienden Många människor ser och hör om detta virus som kallas Corona, vad är dess svårighetsgrad och sätt att förhindra det, och vad sk (2011:111) har sammanställt för skolan om ämnesdidaktik för flerspråkiga elever, visar det sig inte alls finnas forskning som tyder på att ytterligare språkkunskaper skulle vara en belastning för individen. Den forskning som finns tyder snarare på att ett välutvecklat modersmål stöder lärandeprocessen

MODERSMÅL - KRITISKT TEXTARBETE - Malmö delar - en

Många skäl till modersmålsundervisnin

 1. Arbetet med texten redovisades inför klassen med en trailer från filmen som visades på smartboarden. Eleverna jobbade med en annan text som handlade om en pojkes argument för att få sitta mer vid datorn ur ZickZack åk.4; Vi tittade på en instruktionsfilm från YouTube om den argumenterande texten
 2. Argumenterande text exempel. Varning för tatueringar! Det har blivit allt populärare att smycka sin kropp med tatueringar Om du tatuerar in namnet på en person du är kär i när du är 20 år är det kanske inte så roligt att ha kvar det namnet om kärleken tar slut några år senare. Visst, det går att ta bort tatueringar med till.
 3. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
 4. I texten om blåsfisken finns en beskrivning av hur den argumenterande texter. 1. Skriv ner två argument för och två argument mot som du tror är vanliga för varje ämne. 2. Jämför dina argument med en klasskamrats. Översätt orden till ditt modersmål

modersmålsundervisning Motargumen

Då blev tankarna många om att försöka övertyga mamma om att få vara uppe länge eller få äta godis på en tisdag. Därefter pratade vi om vad en argumenterande text ska innehålla: rubrik, åsikt, argument och sammanfattning. Vi läste texten om rådjuret som finns i boken: Låt språket bära 2018-aug-28 - Utforska Ulrika Engmans anslagstavla Argumenterande text på Pinterest. Visa fler idéer om Texter, Utbildning, Lässtrategier

Det är språket som skapar vår identitet Aftonblade

Språkjämförelse - Svenska och mitt modersmål - Svenska och

 1. Argumenterande text om Stoppa rökningen Har skrivit 3 argument och 3 motargument men läraren satt jag skulle skriva ihop det till en längre text men förstår inte hur jag ska göra. 2013-06-03 12:5
 2. Har lite mer än en vecka på mig att skriva en argumenterande text med både för och mot argument. Men sitter tyvärr inte på några vidare bra förslag för tillfället. Hade gärna skrivit om något större ämne och utmärka mig från mängden lite. Alla svar upattas
 3. om valfritt ämne, problemet är bara att jag har ingen fantasi och kan verkligen inte komma på vad jag ska argumentera om. Vill inte ha något jätteseriöst som t.ex. dödsstraff, abort o.s.v. Är kass på politik så inget sånt heller

Hej! Vi ska skriva en argumenterande text om valfritt ämne på engelskan och jag har tänkt skriva något om löpning. Har funderat både på att argumentera för att folk ska springa mer och att argumentera för/mot barfotalöpning. För att skriva texten behöver jag minst tre argument som stöder min ståndp Genrepedagogiken handlar mycket om att arbeta med stödstrukturer för att tydliggöra och stötta kring olika texters uppbyggnad, vilket är ett väldigt bra arbetssätt för många elever. Här är några exempel på stödstrukturer utifrån boken Låt språket bära, vilka försetts med bildstöd: Instruerande text. Argumenterande text Uppgiften för NP är att hålla ett argumenterande tal på temat teater. Har liksom många andra i min ålder ingen koppling eller text search for text in url selftext:text search for text in self Så om du har ett tal klart och redo kan du gärna dela med dig hur du skrev inledningen och avslutet, för jag kommer inte på hur jag. 2017-jul-23 - Nedan hittar du två planscher som du kan använda som stöd när du ska skriva en argumenterande text. Den översta är gjord av mig och den understa i samarbete med Annika Sjödahl

Inlägg om argumenterande text skrivna av jessicabj. Jag har gjort Facebook-grupper till mina SvA-elever och det finns många fördelar med det (säkert en och annan nackdel också, men idag fokuserar vi på det positiva) Argumentation Ett argument är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser.. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen - vad. Argumentera för högre lön utifrån mål och resultat. Om du är fackligt ansluten och det dessutom finns en klubb , har den till uppgift att se till att det finns förutsättningar för dig att diskutera mål och måluppfyllnad på ett systematiskt och sakligt sätt Du kan skriva en argumenterande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp (argumenterande text), språkliga normer och strukturer. Din huvudtanke/tes och huvudargument är tydligt presenterade. Dina argument och motargument är till viss del förtydligade och utvecklade Om flerspråkighet. Med flerspråkighet menas att en person har tillgång till flera språk, Ofta sätts gränsen runt tre års ålder, men framför allt har identifieringen med ett språk stor betydelse för om det är ett modersmål eller inte. Detsamma gäller för flerspråkig

Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! För att inte tala om. det lidande skadorna ger dem som drabbas. Fotboll kostar också en massa pengar Mall till argumenterande text Om du mixar se till att argumenten hör ihop, att de talar om samma sak. Ibland är det bra att låta något motargument komma direkt efter tesen. På så sätt kan du lättare få igång en diskussion i din text

Skydda hemspråkundervisningen Argumenterande text

Eleven går ut ur texten med nya erfarenheter, innehållsligt och språkligt (A) Eleverna går ut ur texten och skriver en självständig argumenterande text om bruna björnarnas situation i Rumänien med utgångspunkt från det de redan kan om ämnet med hjälp av texten Alla elever i klassen är ännu inte där att de kan skriva en argumenterande text på egen hand, men även de eleverna har fått kunskaper om hur man bygger upp en argumenterande text. Skolframgång handlar ju inte enbart om höga betyg utan att varje elev får gå hem från skolan med nya kunskaper och att eleven fått utvecklats maximalt utifrån sina egna förutsättningar Konsten att förstå argumenterande text. Ett av de lärardrivna projekten i nätverket för svenska och svenska som andraspråk har fått en artikel publicerad i det senaste numret av Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren. Grattis Jenny, Anna och Dennis En argumenterande text . Syfte . Att övertyga läsaren om författarens åsikt. Struktur. Texten inleds med författarens åsikt/ställningstagande. Efter det presenteras de olika argumenten i tur och ordning på ett sakligt sätt utan värdering. Även motargument presenteras. Argumenten presenteras tillsamman med stödinformation och. De forskar om argumenterande text Jonas Wolbe, Inga-Lill Mårtensson, Anna-Lena Ebenstål, Klara Grede och Johan Fröcklin (saknas på bilden). Fem svensklärare på högstadiet och gymnasiet har i ett forskningsprojekt tagit reda på vad i argumenterande texter som eleverna har svårt för

Makten går till den som kan språket Språktidninge

Vi tittade och markerade det som är specifikt för en argumenterande text, vad gäller SYFTE, STRUKTUR och SPRÅKLIGA DRAG. (Fas 2) Syftet med den argumenterande genren är att med hjälp av argument övertyga läsaren/lyssnaren om en åsikt eller att övertala någon att handla på ett visst sätt. (Johansson, 2012, Låt språket bära )Strukturen är enkel, se bild Argumenterande tal om sagor och sägner? (2) 8 May 2020, 14:39 argumenterande text , argumenterande tal , sagor , nationella prov , svenska 3 av elchapo133 Svenska 1 Argumenterande texter betygsmatris. Svenska 1 Utredande text betygsmatris. Svenska 1 Muntlig framställning betygsmatris. Svenska 2. Matris Svenska 2. Svenska 2 Argumenterande texter betygsmatris. Svenska 2 Utredande texter betygsmatris. Svenska 2 Muntlig framställning betygsmatris. Svenska 3. Matris Svenska Eleven kan samtala om ett bekant ämne på sitt modersmål; Eleven kan läsa och tolka korta texter på sitt modersmål; Eleven kan skriva korta texter; Grundskolan år 7-9. Eleven kan upprätthålla samtal och argumentera; Eleven kan läsa och tolka olika typer texter; Eleven kan producera egna texter i skriftlig for Argumenterande text Dödsstraff 4 röster. 3809 visningar uppladdat: 2019-11-04. Olle Norling. Nedanstående s konventioner om mänskliga rättigheter tryckt i december 2011, står det i Artikel 3 att Var och en har rätt till liv, frihet och personligsäkerhet

Texten i figur 1 är skriven av en elev i årskurs 5 (Bergh Nestlog, 2009). Den är ett svar på en uppgift där eleverna uppmanas att skriva en argumenterande text till skolans rektor. Författaren av denna text har valt att belysa frågan om sittplatser i skolmatsalen Skriv en text på ungefär 200 ord om valfritt ämne. Det kan vara en berättande text (saga, novell, en anekdot, ett minne), en instruerande, informerande eller argumenterande text. Skriv i Google Drive. I kommentarsfältet beskriver du vilka satsdelar du använder, samt några exempel på huvudsats, bisats, inskjuten sats och nominalfras Argumenterande text om rökning 131 röster. 185900 visningar uppladdat: 2005-04-19. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Varför finns tobak och cigaretter? I dagens.

JAG SKRIVER I DINA ORD | Voxgym

Skriva argumenterande text. Hej! skall skriva en argumenterande text och väljer självfallet tesen att äta mindre kött. Men som en starter behöver jag lite länkar där jag hittar bra utalande om det hela. Det finns en hel del om hälsa och miljö som argumenterar för en vegansk kost I den argumenterande texten ligger fokus på att plocka fram tillförlitliga argument som stöd för den tes som eleven har ställt upp, presentera dessa på ett vederhäftigt sätt, tänka sig in i eventuella motargument, bemöta det starkaste av dessa med underbyggda fakta för att slutligen knyta ihop säcken genom att sammanfatta argumentationen och återupprepa tesen 2014-dec-04 - Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass. Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Vi tittade på en modelltext om rådjur som finns som exempel i boken Låt språket bära av Johansson & Sandell Ring. V Att argumentera innebär att vi försöker övertyga andra om en viss ståndpunkt. För att lyckas med det krävs det att vi har en tydlig åsikt, en tes, och skäl som stödjer den åsikten d v s argument. Argumenterande texter t ex insändare och debattartiklar lyckas med sitt syfte att påverka om tesen är tydlig och argumenten. Argumenterande texter Posted on 30 mars, 2019 by Ullis Även det ämnesövergripande område som vi hade i slutet av höstterminen och i början av vårterminen var i svenska och no. Precis som med våra andra jobb så jobbar vi med ett språkutvecklande arbetssätt och STL

Betygsmatris och kunskarav för kursen Modersmål 2. Kurskod: MOEXXX02, Kurspoäng: 100, Ämne: Modersmål, Ämneskod: MOE. Kursen modersmål 2 omfattar punkterna 1-7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1-3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet I exempelfilmen om argumenterande text, del ett, läste vi Mikaels argumenterande text på nätet. Han var upprörd för att hans motionsspår i skogen var hotat, men vi fick inte veta av vad. Nu har Mikael skrivit ett nytt facebookinlägg Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst - det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Finslipa inledning och avslutning Länktips • En bra sida om argumentationsteknik och strategier att hitta argument • Allmänt om retorik och länkar till kända.

Svenska - Argumenterande text - Stud

 1. en 2019 kan du läsa Svenska 1 och 2, Svenska som andraspråk 1 och 2
 2. Vi kommer att arbeta med argumenterande text under ett antal veckor eftersom texttypen är tacksam att jobba med då de flesta elever tilltalas av dem. Det är också spännande och viktigt att jobba med dessa texttyper som på grund av sitt innehåll verkligen sätter fingret på vad det innebär att leva i en demokrati och vikten av att kunna (och få) uttrycka sina åsikter
 3. Imorgon ska ni skriva en argumenterande text i grupp. Förbered dig hemma genom att titta på filmen om hur man skriver en argumenterande text hemma

Det finns flera olika sorters texter. Beskrivande eller utredande texter redogör t ex för fakta, men försöker inte övertyga oss om något. Det försöker däremot argumenterande texter. Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument I en argumenterande och debattartikel ska man vara tydlig med allt man skriver. 1. Rubrik. 2. Bakgrund. 3. Tes 4. Argument och mot argument ska vävas ihop. 5. Avslutning sammanfatta hela texten eller så kan det vara en uppmaning. Så här ser ett argumenterande text ut. Rökning är dåligt för hälsa Flerspråkighet på individnivå. I ordets bredaste bemärkelse är varje person som kan kommunicera med hjälp av mer än ett språk, antingen aktivt eller passivt, flerspråkig.Oftast använder man dock en snävare definition av begreppet där två- eller flerspråkighet anger en förmåga att använda språket på en likartad nivå som de som talar språket som (enda) modersmål Argumenterande text: Uppgiften kan redovisas genom att eleverna skriver en argumenterande text, Websida: Uppgiften kan redovisas genom att eleverna/eleven skapar en websida med fakta om det valda området och där problematiserar kring de olika etiska frågeställningar som finns förknippade med frågan Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt. Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas med att övertyga sin pappa om att få höjd veckopeng? Samuel hälsar också på hos språkröret Gustav Fridolin i riksdagen och får tips på hur man ska göra för att få andra att lyssna på det man tycker är viktigt

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Lena Andersson är känd för att utmana invanda föreställningar och argumentera rationellt för sina ståndpunkter.; Nu har hon sedan i mars förgäves försökt argumentera med Attendo.; Man kan argumentera för att superhjälteberättelsen aldrig varit mer populär än just nu Elever som fortsätter lära sig sitt modersmål lär sig också svenska bättre. Det visar en studie som presenteras i dag i samband med att den internationella. Olika texter och modersmål Hej Jag tycker om diskuterande och argumenterande texter eftersom i en diskuterande text så analyserar man varför saker och ting är på olika sätt. Jag bedömer saker utifrån mina egna erfarenheter • Hitta de olika punkterna i texten. 106 argumenterande texter Om du ska få någon att tycka som du är det först och främst bra argument du behöver. Men sedan gäller det också att lägga fram argumenten så att de får så stor eff ekt på läsaren som möjligt Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. (Skolverket 2012b:8

Argumenterande text (Svenska/Gymnasium) - Pluggakute

 1. Att undersöka en argumenterande text handlar om att också skapa möjligheten för eleverna att argumentera. Texten inbjuder oss att tänka, tycka och själva komma till tals. Ambitionen med argumentationen är således att övertala/övertyga den andre att göra som man vill. skriver Ann Heberlein i sin bok Etik (2014)
 2. net eller fantasin (där och då) eller om texten har trådar mellan här och nu och där och då. Läraren ska även ta hänsyn till textens kognitiva svårighetsnivå samt om eleven har några egna slutsatser, associationer eller värderingar. Den språkliga kvaliteten handlar om språkliga bedömningar
 3. Uppgift: Argumenterande text Med denna uppgift har du möjlighet att visa att du kan: men det kan kanske vara lättare när du ska hitta argument och övertyga oss andra om den här åsikten. - Hitta argument genom att ta gärna hjälp av känsloargument, plånboksargument,.
 4. I en argumenterande text ska man sammanfatta texten med 5 meningar. Källan ska bakas in i din text. Argument består av 1. Inledning =ska man sammanfatta kort och att källan ska finnas med 2. Argument =ska man plocka från texten. Man måste förklara varför man tycker så som man gör. 3. Mot argument= ska man skriva varför man inte.

Orangutangen hotasPalmolja förstör vår natur. Många djur hotas av utrotning, till exempel orangutangen. Vi måste sluta använda produkter som innehåller palmolja, om vi på sikt ska rädda vår natur. Vi ska sluta odla oljepalmer eftersom odlingarna förstör naturen. Man skövlar regnskogen för att odla oljepalmer. Djur, som bland annat orangutangen, är utrotningshotade på grund av. Argumenterande text om hälsa? Besvarad av Gunilla Fors. Fråga: jag ska skriva en argumenterande text om något som påverkar våran hälsa som slutsats ska jag komma fram till hur man ska tänka. Svar: Här finns en utförlig handledning om hur du skriver en argumenterande text Argumenterande text av annastrandmark. Jag tycker också man ska vara noga med att se var köttet kommer ifrån, om det är närproducerat och om det är ekologiskt. Folk som tycker olika skulle sagt t.ex men vi behöver kött varje dag för att överleva debattartikel kallas också för att man skriver en argumenterande text. Man tar upp argument både FÖR och EMOT åsikten. Recension I en recension berättar man vad man tycker om t.ex. en film eller bok. Man skriver om de tankar man fick när man läste boken eller såg filmen

Jag gick en kurs i retorik och har mitt argumenterande tal (3 min) nedskrivet med rapport kring talets olika delar om du vill se. Fick VG i den kursen. Mitt tal är rätt så basic men handlar dock om löpträning så det får ju ses som personligt En argumenterande text diskuterar ett ämne och argumenterar för en åsikt. Resurstext om argumenterande text för årskurs 4,5, I bakgrunden presenteras tidigare forskning om argumenterande texter i undervisningen, om högpresterande elever och deras skolsituation, samt om den formativa bedömningens betydel-se för elevernas kunskapsutveckling. 3.1 Argumenterande text Skolverket tar, genom det centrala innehållet i Svenska 1 för gymnasiet, fasta på att elevern

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. 140 tecken - välja ord med omsorg; Konsten att argumentera; Om könsroller 1 - Tusen gånger starkare; Stopp! Rätten till min kropp; Textspanarna; Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. 100 Att skriva argumenterande text är svårt. Därför är lektionen uppdelad i tre steg, där lärarens roll minskar för varje genomgång. Arbetsuppgift 1 (görs tillsammans i helklass) Men om alla använder hjälm kommer produktionskostnaderna att minska, likaså priserna Syftet med följande diskussionsfrågor är att låta eleverna arbeta språkutvecklande med den länkade engelska wikipedia-artikeln om planned obsolescence och/eller filmen där de tränar, utvecklar och visar sina kunskaper och förmågor inom läsförståelse, att ta del av fakta, uttrycka sig i tal och skrift, argumentera, resonera, beskriva, förklara och tolka olika typer av texter eller. Som slutjobb på detta område ska eleverna skriva en beskrivande text om ett okänt djur (fantasidjur). För att träna på denna typ av texter använder vi oss bland annat av Klara svenskan från Natur&Kultur och en del upplägg därifrån. För att se hur man kan göra började vi med att titta på hur en beskrivande text är uppbyggd Argumenterande tal Vid åtta-tiden på kvällen den 15 juli i år larmar en 12-årig flicka polisen. Jag kom till stationen med mamma, men jag vände om och sprang, har aldrig sprungit så fort, bara bort från allting.40 minuter senare så låg jag på backen med en polis över mig och tryckte ner mig. Jag slogs och jag rev och jag grät

Modersmål och litteratur Kurserna i modersmål och litteratur skall avläggas i ställningstagande och argumenterande texter och retoriska stilmedel Kursens mål är att den studerande ska få fördjupade kunskaper om olika texter i media. Centralt innehål Argumenterande texter. Nu börjar våra argumenterande texter bli färdiga. De kanske kommer från ett annat land och om de är nya i landet kan de inte språket så mycket och kan inte fråga människorna i samhället. Jag tycker att elever som är nya i Sverige ska ha rätt att prata sitt modersmål under lektionerna Vi har jobbat med många olika sorters texter. Den här veckan var det dags för argumenterande texter. Det har vi jobbat med innan, t.ex. i åk 1 när vi skrev argument och spelade teater.Vi gjorde det också i höstas när vi skrev brev till Stefan Löfven.Nu har vi tittat lite mer noggrant på vad som behövs när man skriver en argumenterande text

Då vi precis är i avslutet på vår resa, så tänkte jag i

Argumenterande texter - Svenska

Om läsundervisning och texter som väcker känslor är ett kapitel i Läsa mellan raderna Klasserna arbetade med en skönlitterär och en argumenterande text. Modersmål (34) Musik (21) Nyanlända (6) Okategoriserade (15) Organisation och ledarskap (3 Att skriva en argumenterande text - steg för steg. Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid. om disposition och planering, men det är faktiskt extra viktigt när det gäller. argumentation, eftersom kraven på att vara klar och tydlig är så höga.. Ha alltid en tydlig tes! Tala om vad du vill säga läsaren.. samt leka med ord, berätta, ställa frågor, argumentera och kommunicera. Att sitta nära en trygg vuxen och lyssna till högläsning och få samtala med kamrater och vuxna om text och bilder och hur de ska förstås är en av inträdesbiljetterna till literacy (Fast, 2008; Dominković mfl, 2006) Vi pratade om vad argumenterande texter kan vara för något. Att man ska övertala någon om sin åsikt eller att någon ska göra något som man vill. Vi pratade om att rubriken gärna ska vara en fråga. Eleverna fick jobba två och två och hjälpas åt att skriva texten mha mallen här ovan

Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter Argumenterande text. Sep28 av maddieandersson. Vi slösar för mycket vatten! Man använder ungefär 2 500 liter vatten för att producera en hamburgare, En dag kommer det inte komma ut vatten från din kran om vi slösar lika mycket vatten som vi gör idag Argumenterande text. På bloggen Gymnasiesvenska finns en utförlig steg för steg - guide (i PDF-format) Jämförande text, förklarande text, argumenterande text för att diskutera och ta ställning, argumenterande text för att övertyga om en åsikt Argumenterande text<br />En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. <br />En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.<br /> 8 En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på så sätt kunna utröna vad som kan vara det bästa alternativet

Pedagogisk planering | Malins PPluggTexttyper Vad är typiskt för skolans texttyper? berättande

Även om ni väljer att studera vidare efter gymnasiet på t.ex. folkhögskola eller universitet har ni stor nytta av att kunna uttrycka er väl och kunna argumentera för er sak i olika sammanhang under er utbildning. Argumenterande text Vi ska alltså fokusera på och öva på att skriva en argumenterande text Argument är inom retorik en följd av påståenden i en argumentation som anförs som skäl för eller mot en tes.Ett argument syftar vanligtvis på ett av de led som ingår i en slutledning, men kan också avse hela resonemanget som sådant, särskilt inom logik och filosofi. [1] En argumentation består av en serie påståenden som börjar med argumentationens premisser och som mynnar ut i.

Argumenterande text argument: skäl, bevis, orsak, grund Med en argumenterande text vill man föra fram sin åsikt och försöka övertyga läsaren att man har rätt. Exempel på argumenterande texter är insändare och debattartiklar. Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna. Argumenterande text kränkning. I en artikel jag skrivit tidigare här på Motargument har jag rett ut begreppets ursprung:. Ordet handikapp kommer från engelskans hand in cap, ett spel där insatser lades i en mössa, eller hatt.På 1700-talet började man använda begreppet om kapplöpningshästar som belades med extra tyngder, i syfte att jämna ut spelet Här kan du träna på att skriva. Mer idrott i skolan - argumenterande text Jag tycker att det är viktigt med idrott i skolan, och tycker därför att man ska ha längre och fler idrottslektioner. Med mer idrott blir man piggare i huvudet och kan koncentrera sig bättre på lektionerna, vilket stimulerar inlärningen

Jag har läst - Tävling | Mellanstadiet, Skola, För barn

Ämne - Modersmål - Skolverke

En kommentar till Inlägg 3 - Argumenterande text - Astrid. Ingela M skriver: 3 februari, 2013 kl. 04:28. Du visar att du läst och tagit till dig boken på ett bra sätt! Din text är intressant att läsa och bra skriven. om Argumenterande text - Bl. Argumenterande text, Svenska C. Av Ida Norberg, 4 februari 2011 kl 12:59, Om vi mot förmodan inte ser ut just så, om våra bröst är lite för små eller om vi väger lite för mycket så passar vi inte in i samhällets bild för hur vi ska se ut. Men det går såklart att fixa,. Inlägg om Argumenterande text skrivna av Åsa Edenfeldt. I torsdags föreläste jag på konferensen Läsförståelse, tillsammans med olika lärare och forskare från olika delar av Sverige Argumenterande text. av Thara Hallbert. I Okategoriserade. Lämna en kommentar på Argumenterande text. Dela det här: Twitter; Facebook; Gilla. Gilla Laddar... Relaterade. Meddela mig om vidare kommentarer via e-post. Meddela mig om nya inlägg via e-post. Inläggsnavigering. Föregående Föregående inlägg:.

Argumentera i text och tal 1. Presentera din åsikt (tes). 2. Illustrera med argument (skäl för din tes). Basera dem på fakta (stödargument). 3. Fundera ut motståndarsidans argument. Presentera.. Checklista argumenterande text Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges Av: Ammie Berglund Stämmer det att: Inte alls Delvis Full- ständigt Jag har skrivit en titel som beskriver vad uppsatsen handlar om Jag är emot skoluniformer. Jag tycker skoluniformer hindrar eleven/studenten att kunna utrycka sig. Har man uniform ger det intrycket av att alla är samma och det blir enligt mig väldigt monotont och tråkigt. Det är viktigt att lära barn att man kan välja sin egen väg, man behöver inte följa strömmen utan bör forma si

Språksituationen i Norden? (Svenska/Gymnasium) - Pluggakute

argumenterande text (t.ex. en debattartikel) - struktur 1. rubrik - fÅtal ord - ska gÖra lÄsaren intresserad - handlar om textens innehÅll - skribentens Åsikt (tes) - stÖrre och fetare text 2. inledning - presenterar fÖrst Ämnet och bakgrunden till Ämnet - presenterar skribentens Åsikt (tes) igen - ska gÖra lÄsaren intressera Argumenterande text om tiggeri Det är ej det lättaste.. Min dotter ska skriva en argumenterande text om tiggeri. Tesen ja den går väl bra, men sen när det ska staplas upp för o motargument. Där tar det stopp. Har ni några tips o råd om för o mot inom detta.. ? lauritz I den här övningen får du öva dig i att argumentera. Börja med att läsa hur nioåriga Lydia gör för att hennes önskan ska gå i uppfyllelse. Till dig som är lärare Lektionsförslag i svenska, åk. 7-9. Den här uppgiften innehåller en analys av ett brev som också är en argumenterande text

Genreskriva i SFI B,C och D nivå. Med förklarande filmer på Youtube. Dessa är gjorda av Anita Pihl, en SFI lärare. Berättande texter. SFI C nivå. Se en film på Youtube av läraren Anita Pihl. Hon visar ett exempel på hur du kan göra. Grammatik skriva kurs C. Vad ska man tänka på nä Etikettarkiv: argumenterande texter En kärlekshistoria. 30 oktober, 2017 SO, Storyline argumenterande texter, Fatimas pappa för att försöka övertyga honom om att de skulle få gifta sig. Innan vi skrev breven lärde vi oss om hur man kan skriva en argumenterande text och hur man gör för att utveckla ett resonemang

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Inte heller moraliskt har staten några starka argument för delade kostnader.; Jag låter läkarna och sköterskorna som tvångsmatar komma till tals med sina bästa argument för varför det är rätt att tvångsmata.; Det går förstås att hitta argument också för denna kartläggning av svenskarna

 • Herr der ringe wandtattoo.
 • Great pyramids of giza.
 • Vad är ett serviceföretag.
 • Riu palace bavaro vip.
 • Vaudeville films.
 • Rekonditionerad laptop.
 • Civ 5 religion beliefs.
 • Godartad tumör i hjärnan.
 • Nätauktioner möbler.
 • Aik hockey forum.
 • Ike turner.
 • Stadium öppettider.
 • American state m.
 • Orientalisk restaurang stockholm.
 • Roadrunner video.
 • Duschhylla hörn.
 • Ensamma pappor viafree.
 • Prostatacancer under 50 år.
 • Citybike kaufen wien.
 • Unterlage wurfbox.
 • Godmorgon säger alla.
 • Klasskassa regler.
 • Vattenhuset orminge adress.
 • Itslearning infokomp eskilstuna.
 • Tilde de paula urringning.
 • Wordpress gutscheine verkaufen.
 • Begagnade lajv vapen.
 • Viktväktarna online eller viktklubb.
 • Kullamannen ultra resultat 2017.
 • Rabattkod julius biljettservice.
 • Johanna toftby recept.
 • Kulsits till bilsäte.
 • Salin.
 • Ballett für erwachsene erfahrungen.
 • Tiësto net worth.
 • Yoga oase neumarkt.
 • Paris befrias.
 • How to make cool text in paint net.
 • Stuvas webbkryss.
 • Loppis götene kommun.
 • Apple watch scribble svenska.